Sık Sorulan Sorular

İklimlendirme en genel halde, konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir mamulün üretilmesi sırasında atmosferik şartların otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak ifade edilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle şartlandırılması işlemine denir. İklimlendirme sistemlerinde amaç, insan hayvan ve bitkilerin dolayısıyla onların yaşarken, çalışırken veya herhangi bir anlarında kendilerini rahat hissedecekleri ortamların sağlanması ve endüstriyel bir mamulün üretilmesi sırasında, mamulün istenen özelliklerde üretilmesi için gerekli olan atmosferik şartların sağlanması olarak izah edilebilir.

Yumuşak nemli bir bezle ön paneli silebilirsiniz. İstenirse panel yikanabilir, ancak yıkandıktan sonra bezle kurulanıp; gölgede kurutulduktan sonra yerine takılmalıdir.

Btu/h bir güç birimi olup, klimaların kapasitelerini belirtmek için kullanılır. 1 kW = 3412.42 Btu/h 'a tekabül eder.

Enerji verimliliği ölçüsü C.O.P ve E.E.R değerleri ile belirtilir. Tüm klimalar ısıtma ve soğutma işlevini yerine getirirken belirli bir oranda elektrik enerjisi harcamaktadır.İşte bu noktada bir klimanın ne kadar verimli olduğunu anlamak için performans katsayısı anlamına gelen C.O.P değerine ve elektrik verimliliği anlamına gelen E.E.R değerlerine bakmak gerekir. EER değeri, soğutma kapasitesinin (Watt) soğutmada harcadığı elektrik enerjisine (Watt) bölümü ile bulunmakta, COP değeri ise ısıtma kapasitesinin (Watt) ısıttmada harcadığı elektrik enerjisine (Watt) bölümü ile bulunmaktadır.

Dış ünitenin önünün açık olmasına dikkat edilmelidir. Dış ünite güvenilir agırlığı taşıyacabilecek ve titreşimi arttırmayacak bir yere konmalıdır. Dış üniteden boşalan havanın ve drenaj sesinin komşuları rahatsız etmeyeceği yerler seçilmelidir.

Inverter klima Oda yüküne bağlı olarak kompresör devrini kontrol edip soğutma/ısıtma kapasitesini değiştirebilen klimadır.

• Üretici ve ithalatçı firma iyi seçilmeli • Mekanın bulunduğu coğrafi bölge, mekanın güneş alma durumu, mekanın izolasyonu, mekandaki kişi sayısı, mekanın çatı kat ya da ara kat olması, mekanın elektrik yükü seçilecek klima cihazının modelini ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir

Klima temel olarak ısı pompası mantığına göre çalışan ve içinde bulundurduğu kompresörle enerji üretebilmek için şebekeden enerji çeken bir üründür. Kısacası elektrik ile çalışmaktadır. Fakat klima, infrared veya rezistanslı ısıtıcılar gibi elektrik enerjisini direkt olarak ısı enerjisine çeviren sistemlere göre daha az tüketime sahiptir. Bunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse; elektrikli ısıtıcılar şebekeden 1 kW elektrik enerjisi tükettiklerinde 1 kW ısı enerjisi üretirler. Klimalar ise şebekeden 1 kW elektrik enerjisi tüketince 4 kW ısı enerjisi üretebilirler. Klimalar ısı pompası çevrimi gereği performans katsayıları oranında diğer elektrikli ısıtıcılardan daha verimlidir. Ayrıca klimaları tüketim anlamında elektrik enerjisi dışındaki fo

Klima vücudun gerçekleştirmekte zorlandığı anlarda, vücut ve bulunulan ortamın ısıları arasındaki dengeyi sağlar, nem oranını düzenler, kirli havayı temizler. Sağlıklı bir insanda olması gereken 37 derecelik vücut sıcaklığı da bu ısı transferi sayesinde muhafaza edilir. Soğuk ortamlarda insan vücudu ürettiğinden daha fazla ısı kaybeder. Sıcak ortamlarda ise vücuttaki artık ısının dışarıya atılmasında zorluk yaşanır. Bunu kolaylaştırmak için vücut terlemeye başlar. Biriken ter buharlaştıkça vücutdan ısı çeker ve vücut serinler. Yaşanılan ortamın konforlu olması için genellikle 22-27 derecelik bir sıcaklık, % 40-60’lık bir nisbi nem oranı idealdir. İşte klima cihazları her mevsim ve her koşulda, sağlıklı bir ısı, dengeli nem oranı ve temiz bir hav

Klimalardan en yüksek verimi elde edebilmek için, iç ortamda talep edilen ayar sıcaklığının da doğru belirlenmesi gerekir. Çok yüksek sıcaklık değerlerine ayarlanması durumunda, gereksiz yere enerji sarfiyatı, düşük sıcaklık değerlerine ayarlanması durumunda ise konforsuz bir ısınma durumu ortaya çıkabilir. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler ve memnun müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ile, bu ayar sıcaklığının 21 ⁰C olduğunu söyleyebiliriz. İç ortam sıcaklığının 1⁰C artması demek, enerji tüketiminin %10 artması, COP (Coefficient Of Performance – Performans Katsayısı) değerinin de %4 oranında düşmesi anlamına gelir.

Multi split- çoklu split anlamına gelmekte olup, birebir split klimalarda olduğu gibi bir tek dış ünitesi bulunmakta buna karşılık birden fazla iç ünite bu tek dış üniteye bağlanmaktadır. Böylece dış ünitelerin yerleştirilmesinden doğacak yer sıkıntısı ya da bina dışında oluşacak çirkin görüntü önlemektedir. Herbir oda birbirinden bağımsız kontrol edilebilmektedir. Mitsubishi Electric Klima Sistemlerinde , 1 dış üniteye 2 -3-4 ve 8 adete kadar iç ünite bağlanabilen çeşitli multi sistem seçenekleri bulunmaktadır.

Split klima güncel yaşamımızda en sık kullanılan klima türü olup, İç ortamda ısı alışverişi yapan iç ünite ve dış ortamda ısı alışverişi yapan dış üniteden oluşur. Bu iki ünite arasında soğutucu akışkan akışını ve sinyal alışverişini sağlayan bakır boru ve elektrik tesisatı bulunur. İki ayrı birimden oluşan bu sisteme split sistem denmektedir.

Örneğin kış aylarında hiç çalıştırmadığınız klimanızı, kullanmaya başlamadan önce dış ünitenin durdugu yeri , standın bozulmadığını ve aşınmadığını kontrol edin. Toprak hattı bağlantısının sağlam olduğunu kontrol edin. İç ve dış ünitenin hava çıkış ve girişlerinin kapalı olmadığını kontrol edin.

VRF sistem, yani Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Debili Sistem), günümüz akıllı binalarının ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Modüler yapısıyla çok katlı bir binadan , bir tek villaya kadar her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı vermektedir. Inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi ile enerji tasarrufunu sağlamaktadır.

var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE'; ga('set', 'dimension2', dimensionValue);